Thursday, 17 November 2011

Sistem Bahasa 9 : Kata Sendi Nama

Kata Sendi Nama ialah perkataan yang digunakan untuk menyambung frasa nama dengan frasa lain dalam ayat.

Contoh frasa nama : di , ke , dari , daripada , kepada , pada , untuk , dengan .
1) di - menunjukkan tempat
2) ke - menunjukkan tempat, arah yang dituju atau waktu
3) dari - menunjukkan arah, tempat, atau waktu
4) daripada - menunjukkan punca bagi orang, binatang, benda dan    perbandingan
5) kepada - merujuk kapada orang atau binatang
6) pada - merujuk keterangan waktu atau tempat
7) untuk - menunjukkan kegunaan untuk sesuatu
8) dengan - menunjukkan makna bersama-sama atau cara sesuatu digunakan

No comments:

Post a Comment