Thursday, 10 November 2011

Latihan pengukuhan : Kata Hubung

Gabungkan ayat-ayat di bawah dengan kata hubung yang diberi.


1) Saya suka makan roti prata.
    Saya suka minum kopi.
    (dan)
_____________________________________________________


2) Kakak bangun.
    Kakak ke ruang tamu.
    (lalu)
_____________________________________________________


3) Susan sangat gembira.
    Susan mendapat johan dalam pertandingan catur.
    (kerana)
_____________________________________________________


4) Ali tinggi.
    Abu rendah.
    (tetapi)
_____________________________________________________


5) Ibu memasak.
    Ibu menunggu ayah balik.
    (sementara)
______________________________________________________

No comments:

Post a Comment