Wednesday, 30 November 2011

Latihan pengukuhan 2 : Sinonim

Gariskan sinonim yang tepat.

1. Bapa mendakap adik yang menangis.( membelai / memeluk )

2. Pokok durian di belakang rumah saya telah tumbang.( rebah / retak )

3. Murid-murid beratur di tepi kelas. ( berjalan / berbaris )

4. Abu lewat ke sekolah kerana tayar basikalnya bocor. ( lambat / cepat )

5. Emak membasuh pinggan mangkuk di sinki. ( mengelap / mencuci )

Tuesday, 29 November 2011

Latihan pengukuhan : Sinonim

Tulis sinonim bagi perkataan di bawah.

pilihan : kebun, cerdik, cikgu, haus, pulang, jumpa, seronok, sangat, keji

1. amat :
2. balik :
3. dusun :
4. hina :
5. guru : 
6. pintar :
7. dahaga : 
8. gembira :
9. temu :

Monday, 28 November 2011

Latihan : Sinonim

Bulatkan sinonim bagi perkataan yang bergaris.

1. Keadaan di pasar malam sungguh bising. ( riuh / gempar )

2. Susunan buku di rak itu kemas. ( rapi / cantik )

3. Linggam selalu makan di warung Mak Lela. ( pasar / gerai )

4. Hock Beng hendak ke Kuala Lumpur. ( gemar / mahu )

5. Hang Tuah ialah pahlawan Melayu yang gagah. ( cergas / kuat )

6. Kakak gigih berlatih piano. ( tekun / aktif )

Sunday, 27 November 2011

Sistem Bahasa 12 : Sinonim

Sinonim ialah perkataan yang sama maksud.

Contoh sinonim : 
baik = bagus
lihat = pandang
kecewa = hampa
ingin = mahu
menang = berjaya
rapi = kemas
salah = silap
penat = letih
usang = lama
temu = jumpa
tamak = haloba

Saturday, 26 November 2011

Latihan Pengukuhan : Penjodoh Bilangan

Tuliskan penjodoh bilangan yang sesuai bagi objek yang disenaraikan.

1. cincin - __________
2. anggur - __________
3. kasut - __________
4. bola - __________
5. meja - __________
6. kerusi - __________
7. buku - __________
8. baju - __________
9. cawan - __________
10. pensel - __________
11. kertas - __________
12. pokok - __________
13. bunga - __________,__________
14. kipas - __________
15. nasi - __________

Friday, 25 November 2011

Sistem Bahasa 11 : Penjodoh Bilangan

Penjodah bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang, binatang, benda dan tempat.

Penjodoh bilangan digunakan selepas kata bilangan dan sebelum kata kata nama.

Contoh penjodoh bilangan : 
1. batang - pen, pensel, pokok, lilin
2. bentuk - cincin, mata kail
3. biji - limau, oren, cawan, telur
4. bilah - keris, pisau
5. buah - buku, rumah, kereta
6. buku - roti, keju
7. cekak - serai, ulam
8. cubit - garam, belacan
9. ekor - ikan, ayam
10. helai - baju
11. hiris - bawang, lobak, timun
12. ikat - sayur
13. keping - papan, roti, gambar
14. ketul - daging, batu
15. kuntum - bunga
16. lingkar - dawai, rotan, akar
17. orang - murid, guru, anak
18. pangsa - delima, durian
19. pasang - kasut
20. pasukan - tentera, polis
21. ulas - durian, nangka, limau
22. urat - dawai, rambut, benang

Thursday, 24 November 2011

Latihan pengukuhan : Kata Tanya

Betulkan penggunaan kata tanya dalam ayat.

1. Pukul bagaimanakan kamu balik kelmarin? = __________


2. Siapakah Abu tinggal? = __________


3. Berapakah tarikh lahir adik kamu? = __________


4. Apakah kamu akan pergi ke sekolah? = __________


5. Apakah nama jiran kamu? = __________

Monday, 21 November 2011

Latihan : Kata Tanya

Isi tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai.


1. ________nama anda? (bagaimanakah / siapakah)

2.________harga sekilogram buah durian? (berapakah / siapakah)

3.________kamu pergi ke sekolah? (bagaimanakah / di manakah)

4.___________kamu akan pergi ke Singapura? ( bilakah / manakah)

5._______kamu letak pensel saya? (di manakah / apakah)

Sunday, 20 November 2011

Sistem Bahasa 10 : Kata Tanya

Kata Tanya ialah perkataan yang digunakan untuk tanya sesuatu.
Tanda tanya (?) mesti diletakkan di hujung ayat tanya.


Contoh kata tanya dan kegunaannya :
1) Apa - menanyakan benda, binatang, atau perlakuan


2) Siapa - menanyakan orang


3) Bila - menanyakan masa


4) Berapa - menanyakan bilangan


5) Adakah - menanyakan tentang sesuatu hal


6) Bagaimana - menanyakan keadaan atau cara melakukan sesuatu


7) Mengapa/Kenapa - menanyakan sebab


8) Mana - menanyakan tempat

Saturday, 19 November 2011

Latihan Pengukuhan : Kata Sendi Nama

Senaraikan kata sendi nama yang telah anda belajar.
________, ________, ________, ________, _______, ________, ________, ________.


Isi tempat kosong dengan menggunakan kata sendi nama yang telah anda senaraikan.


1) Bakul itu diperbuat________rotan.


2) Ali menunggu kawannya________pagi hingga petang.


3) Ayah tiba________pukul 8 pagi.


4) Saya dan kakak memancing ikan________sungai.


5) Chong Lim pergi ke perpustakaan________meminjam buku. 

Friday, 18 November 2011

Lagu kanak kanak Saya Ada Kuda

Lagu bangun tidur

Latihan : Kata Sendi Nama

Gariskan kata sendi nama yang sesuai.


1) Susan suka menonton televisyen ( dari / pada ) masa lapang.


2) Razak pergi ke sekolah ( untuk / dengan ) menaiki bas.


3) Saya pergi ( pada / ke ) perpustakaan dengan adik.


4) Saya tinggal ( daripada / di ) Taman Desa.


5) Baju dibuat ( dari / daripada ) kain.

Thursday, 17 November 2011

Sistem Bahasa 9 : Kata Sendi Nama

Kata Sendi Nama ialah perkataan yang digunakan untuk menyambung frasa nama dengan frasa lain dalam ayat.

Contoh frasa nama : di , ke , dari , daripada , kepada , pada , untuk , dengan .
1) di - menunjukkan tempat
2) ke - menunjukkan tempat, arah yang dituju atau waktu
3) dari - menunjukkan arah, tempat, atau waktu
4) daripada - menunjukkan punca bagi orang, binatang, benda dan    perbandingan
5) kepada - merujuk kapada orang atau binatang
6) pada - merujuk keterangan waktu atau tempat
7) untuk - menunjukkan kegunaan untuk sesuatu
8) dengan - menunjukkan makna bersama-sama atau cara sesuatu digunakan

Tuesday, 15 November 2011

Latihan Pengukuhan : Imbuhan Akhiran

Isi tempat kosong dengan perkataan di bawah.

pilihan : baiki , jualkan , tanaman , makanan , dermakan

1) Emak sedang sediakan _______ di dapur.

2) Motosikal yang rosak itu akan saya _______.

3) Ali _______ buku itu kepada kawannya.

4) _______ Pak Kasim sangat subur.

5) Wang itu akan saya _______ kepada anak-anak yatim.

Monday, 14 November 2011

Latihan : Imbuhan Akhiran

Tuliskan kata dasar bagi perkataan di bawah.


1) jemputan = _______
2) tulisan = _______
3) bagaikan = _______
4) sayangi = _______
5) sukai = _______
6) cintai = _______
7) harapan = _______
8) turuni = _______
9) belikan = _______
10) serahkan = _______

Sunday, 13 November 2011

Sistem bahasa 8 : Imbuhan Akhiran

Nota Ringkas : 

Imbuhan akhiran merupakan imbuhan yang terdapat di belakang kata dasar.
Imbuhan akhiran digunakan untuk membentuk kata kerja, kata nama, dan kata adjektif.

Imbuhan Akhiran : -an , -kan , -i 
Contoh-contoh :
1) -an = jemputan, makanan, susunan, barisan
2) -kan = besarkan, lembutkan, jualkan, bacakan
3) -i = dekati, jauhi, turuti, contohi

Saturday, 12 November 2011

Latihan pengukuhan : Imbuhan Awalan

Letakkan imbuhan awalan pada perkataan yang bergaris.


1) Adik tidak baju. = _______


2) Chong Po langgar meja. = _______


3) Adik saya seorang diam. = _______


4) Emak suruh kakak masak nasi. = _______


5) Rumput itu potong oleh Abu. = _______

Friday, 11 November 2011

Latihan : Imbuhan Awalan

Tulis kata dasar dan imbuhan bagi setiap perkataan di bawah.


1. membaca 
2. menjual
3. pembeli
4. tertulis
5. penyakit
6. kelima
7. mengambil
8. berbincang

Thursday, 10 November 2011

Sistem bahasa 7 : Imbuhan Awalan

Imbuhan Awalan
Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir di hadapan kata dasar.
Imbuhan ini digunakan untuk membentuk kata nama, kata kerja, dan kata adjektif. 


Imbuhan Awalan : beR- , meN- , teR- , peN- , ke- , di-


Contoh:
beR- = berambut, bekerja, berjaya, berjemur
meN- = merawat, memetik, mencuri, menebang
teR- = terangkat, terubat, terpadam, tertidur
peN- = pelakon, pemukul, penyamun, pencuri
ke- = kekasih, ketua, kedua, pencuri
di- = dipukul, dibeli, ditembak, dijual 

Latihan pengukuhan : Kata Hubung

Gabungkan ayat-ayat di bawah dengan kata hubung yang diberi.


1) Saya suka makan roti prata.
    Saya suka minum kopi.
    (dan)
_____________________________________________________


2) Kakak bangun.
    Kakak ke ruang tamu.
    (lalu)
_____________________________________________________


3) Susan sangat gembira.
    Susan mendapat johan dalam pertandingan catur.
    (kerana)
_____________________________________________________


4) Ali tinggi.
    Abu rendah.
    (tetapi)
_____________________________________________________


5) Ibu memasak.
    Ibu menunggu ayah balik.
    (sementara)
______________________________________________________

Wednesday, 9 November 2011

Latihan : Kata Hubung

Pilih kata hubung yang sesuai.


1) Kakak menonton televisyen ( sambil / lalu ) makan keropok.


2) Adik menangis ( supaya / kerana ) lapar.


3) Ali ( kerana / dan ) Abu selalu bermain bola di padang.


4) Kerata itu cantik ( supaya / tetapi ) mahal.


5) Abang berbaring di sofa ( kerana / lalu ) tertidur.

Tuesday, 8 November 2011

Sistem Bahasa 6 : Kata Hubung

Apakah itu Kata Hubung?
Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan kata, frasa, atau ayat.


Contoh Kata hubung :
1) dan - menghubungkan subjek dan prediket
2) atau - menunjukkan sesuatu pilihan
3) tetapi - menunjukkan makna yang berlainan
4) sambil - menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa yang sama
5) lalu - menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut
6) supaya - menyatakan maksud atau tujuan
7) kerana - menjelaskan sesuatu sebab


Kata hubung digunakan untuk membina ayat.

Monday, 7 November 2011

Latihan pengukuhan 2 : Kata Adjektif

Senaraikan kata adjektif yang sesuai. 


Contoh : kasut - besar, kecil, cantik


1) bunga -______ ,______ ,______


2) cawan -______ ,______ ,______


3) kolam -______ ,______ ,______


4) buku -______ ,______ , ______


5) sekolah -______ ,______ ,______ 

Sunday, 6 November 2011

Latihan pengukuhan Kata Adjektif

Membina ayat berdasarkan kata adjektif yang diberi.


1) panjang : ________________________________________


2) rajin : ___________________________________________


3) merah : __________________________________________


4) sedap : __________________________________________


5) cepat : ___________________________________________


6) susah : ___________________________________________


7) bulat : ____________________________________________


8) rendah : ___________________________________________

Saturday, 5 November 2011

Latihan : Kata Adjektif

Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang betul.


Pilihan: bulat, tinggi, sihat, cantik, segar 

1) Sayur-sayuran yang dijual di pasar sangat________.


2) Bola itu berbentuk________.


3) Menara itu sangat________.


4) Pemandangan di situ sangat________.


5) Abu tidak hadir ke sekolah kerana tidak________. 

Friday, 4 November 2011

Sistem Bahasa 5 : Kata Adjektif

Kita sudah mempelajari beberapa sistem bahasa^^ Sekarang mari kita belajar sistem bahasa ke 5 iaitu KATA ADJEKTIF.


Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat, keadaan, warna, bentuk atau ukuran sesuatu kata nama.


Contoh kata adjektif pelbagai kategori :
1) Sifat - rajin
             - lemah
             - kuat
             - hodoh
             - cantik


2) Warna -biru
                -kuning
                -merah
                -hitam
                -hijau


3) Bentuk - segi empat
                 - bulat
                 - segi tiga
                 - bujur


4) Ukuran - panjang
                 - pendek
                 - kecil
                 - tebal
                 - nipis


5) Waktu - kini
                - awal
                - pagi
                - malam


6) Perasaan - marah
                    - gembira
                    - sedih
                    - benci


7) Jarak - jauh
              - dekat
              - rapat
              - hampir
                 

Thursday, 3 November 2011

Masa berehat sambil mengulangkaji^^

Sila lengkapkan perkataan-perkataan di bawah


Kata Nama Am
1) s_su                      (sejenis minuman)
2) ramb_t_n              (sejenis buah)
3) dur_a_                  (sejenis buah)
4) c_ng_ak                (sejenis permainan tradisional)
5) r_m_h                   (sebuah tempat)
5) s_wi                      (sejenis sayur)
6) a_ang                    (ahli keluarga)
7) k_k_k                    (ahli keluarga)
8) b_p_                      (ahli keluarga)
9) em_k                     (ahli keluarga)
10) k_p_                    (sejenis minuman)


Kata Kerja
1) b_r_nang di tasik
2) meno_t_n televisyen
3) men_ngg_ng basikal
4) mem_nj_t pokok
5) mend_k_ gunung
6) memb_c_ buku
7) meny_s_n meja
8) mem_t_ng rumput