Saturday, 5 November 2011

Latihan : Kata Adjektif

Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang betul.


Pilihan: bulat, tinggi, sihat, cantik, segar 

1) Sayur-sayuran yang dijual di pasar sangat________.


2) Bola itu berbentuk________.


3) Menara itu sangat________.


4) Pemandangan di situ sangat________.


5) Abu tidak hadir ke sekolah kerana tidak________. 

No comments:

Post a Comment