Wednesday, 9 November 2011

Latihan : Kata Hubung

Pilih kata hubung yang sesuai.


1) Kakak menonton televisyen ( sambil / lalu ) makan keropok.


2) Adik menangis ( supaya / kerana ) lapar.


3) Ali ( kerana / dan ) Abu selalu bermain bola di padang.


4) Kerata itu cantik ( supaya / tetapi ) mahal.


5) Abang berbaring di sofa ( kerana / lalu ) tertidur.

No comments:

Post a Comment