Saturday, 26 November 2011

Latihan Pengukuhan : Penjodoh Bilangan

Tuliskan penjodoh bilangan yang sesuai bagi objek yang disenaraikan.

1. cincin - __________
2. anggur - __________
3. kasut - __________
4. bola - __________
5. meja - __________
6. kerusi - __________
7. buku - __________
8. baju - __________
9. cawan - __________
10. pensel - __________
11. kertas - __________
12. pokok - __________
13. bunga - __________,__________
14. kipas - __________
15. nasi - __________

No comments:

Post a Comment