Tuesday, 29 November 2011

Latihan pengukuhan : Sinonim

Tulis sinonim bagi perkataan di bawah.

pilihan : kebun, cerdik, cikgu, haus, pulang, jumpa, seronok, sangat, keji

1. amat :
2. balik :
3. dusun :
4. hina :
5. guru : 
6. pintar :
7. dahaga : 
8. gembira :
9. temu :

No comments:

Post a Comment