Sunday, 27 November 2011

Sistem Bahasa 12 : Sinonim

Sinonim ialah perkataan yang sama maksud.

Contoh sinonim : 
baik = bagus
lihat = pandang
kecewa = hampa
ingin = mahu
menang = berjaya
rapi = kemas
salah = silap
penat = letih
usang = lama
temu = jumpa
tamak = haloba

No comments:

Post a Comment