Sunday, 20 November 2011

Sistem Bahasa 10 : Kata Tanya

Kata Tanya ialah perkataan yang digunakan untuk tanya sesuatu.
Tanda tanya (?) mesti diletakkan di hujung ayat tanya.


Contoh kata tanya dan kegunaannya :
1) Apa - menanyakan benda, binatang, atau perlakuan


2) Siapa - menanyakan orang


3) Bila - menanyakan masa


4) Berapa - menanyakan bilangan


5) Adakah - menanyakan tentang sesuatu hal


6) Bagaimana - menanyakan keadaan atau cara melakukan sesuatu


7) Mengapa/Kenapa - menanyakan sebab


8) Mana - menanyakan tempat

No comments:

Post a Comment