Friday, 18 November 2011

Latihan : Kata Sendi Nama

Gariskan kata sendi nama yang sesuai.


1) Susan suka menonton televisyen ( dari / pada ) masa lapang.


2) Razak pergi ke sekolah ( untuk / dengan ) menaiki bas.


3) Saya pergi ( pada / ke ) perpustakaan dengan adik.


4) Saya tinggal ( daripada / di ) Taman Desa.


5) Baju dibuat ( dari / daripada ) kain.

No comments:

Post a Comment