Friday, 11 November 2011

Latihan : Imbuhan Awalan

Tulis kata dasar dan imbuhan bagi setiap perkataan di bawah.


1. membaca 
2. menjual
3. pembeli
4. tertulis
5. penyakit
6. kelima
7. mengambil
8. berbincang

No comments:

Post a Comment