Thursday, 3 November 2011

Masa berehat sambil mengulangkaji^^

Sila lengkapkan perkataan-perkataan di bawah


Kata Nama Am
1) s_su                      (sejenis minuman)
2) ramb_t_n              (sejenis buah)
3) dur_a_                  (sejenis buah)
4) c_ng_ak                (sejenis permainan tradisional)
5) r_m_h                   (sebuah tempat)
5) s_wi                      (sejenis sayur)
6) a_ang                    (ahli keluarga)
7) k_k_k                    (ahli keluarga)
8) b_p_                      (ahli keluarga)
9) em_k                     (ahli keluarga)
10) k_p_                    (sejenis minuman)


Kata Kerja
1) b_r_nang di tasik
2) meno_t_n televisyen
3) men_ngg_ng basikal
4) mem_nj_t pokok
5) mend_k_ gunung
6) memb_c_ buku
7) meny_s_n meja
8) mem_t_ng rumput

No comments:

Post a Comment