Sunday, 13 November 2011

Sistem bahasa 8 : Imbuhan Akhiran

Nota Ringkas : 

Imbuhan akhiran merupakan imbuhan yang terdapat di belakang kata dasar.
Imbuhan akhiran digunakan untuk membentuk kata kerja, kata nama, dan kata adjektif.

Imbuhan Akhiran : -an , -kan , -i 
Contoh-contoh :
1) -an = jemputan, makanan, susunan, barisan
2) -kan = besarkan, lembutkan, jualkan, bacakan
3) -i = dekati, jauhi, turuti, contohi

No comments:

Post a Comment