Sunday, 23 October 2011

Sistem Bahasa 2 : Kata Nama Khas

Kata Nama Khas ialah perkataan yang merujuk kepada nama manusia, haiwan, tumbuhan, benda, dan tempat secara khusus.

Huruf pertama pada kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar.

Contoh-contoh kata nama khas bagi setiap kategori :
1)Manusia-Zuhri
                -Ali
                -Abu
                -Siti
                -Cikgu Munirah

2)Haiwan-Si Tompok
               -Si Putih
               -Sang Kancil

3)Tumbuhan-Tongkat Ali
                  -Buah Naga
                  -Pisang Kaki

4)Benda-Perodua Myvi
             -Pensonic
             -Nokia
             -Proton Saga

5)Tempat-Zoo Negara
               -Kedah
               -Johor
               -Sibu

No comments:

Post a Comment