Thursday, 20 October 2011

Sistem Bahasa 1 : Kata Nama Am

Kata nama am merupakan kata yang merujuk kepada manusia, haiwan, tumbuhan, benda dan tempat.
Huruf pertama pada kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat.

Contoh-contoh kata nama am bagi setiap kategori:
1)Manusia-emak
                -bapa
                -kakak
                -cikgu
                -doktor

2)Haiwan-ikan
               -kucing
               -gajah
               -burung
               -monyet

3)Tumbuhan-bunga
                   -pokak
                   -rumput
                   
4)Benda-pensil
             -cermin
             -pen
             -kereta

5)Tempat-klinik
               -hospital
               -pantai
               -tandas

No comments:

Post a Comment