Friday, 21 October 2011

Latihan : Kata Nama Am

Mari kita mengisi tempat kosong dalam ayat.

Pilihan: basikal , pensil , kucing , mangga , padang

1) Ahmad dan rakan-rakannya sedang bermain bola di________.

2) Jia Hui dan adiknya suka makan_________.

3) _________Ali bernama Si Tompok.

4) Abu suka menunggang________.

5) Saya menulis menggunakan________.

No comments:

Post a Comment