Saturday, 29 October 2011

Sistem Bahasa 4 : Kata Kerja

Kata Kerja ialah perkataan yang merujuk kepada sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, haiwan atau benda.
-Kata kerja dibahagikan kepada dua jenis, iaitu:
1) Kata kerja transitif
     -Kata kerja transitif memerlukan objek untuk melengkapkan ayat.
     -Kata kerja transitif terbahagi kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif.

2) Kata kerja tak transitif
     -Kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek untuk melengkapkan ayat.

Contoh:
Kata Kerja Transitif Aktif = Kata Kerja+Objek ( memasak nasi )
Kata Kerja Transitif Pasif = Objek+Kata Kerja ( nasi dimasak )

Kata Kerja Tak Transitif = tidur, menangis, terjatuh.

No comments:

Post a Comment