Thursday, 1 December 2011

Sistem Bahasa 13 : Antonim

Antonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang berlawanan.

Contoh antonim : 
1. benci x sayang
2. bina x roboh
3. cantik x hodoh
4. desa x kota
5. hidup x mati
6. menang x kalah
7. luas x sempit
8. riang x sedih
9. segar x layu
10. ugut x pujuk
11. untung x rugi
12. uzur x sihat
13. lelaki x wanita
14. lalai x waspada
15. sangsi x yakin

No comments:

Post a Comment